Pivovar

Původní receptury, prvotřídní ječmen, žatecký chmel a voda z místních zdrojů.

Z historie po současnost

Nejstarší písemnou zprávou o jihlavském sladovnictví je patrně zmínka v městské knize z první poloviny 14. století. Po vzoru jiných řemesel vzniká z volného sdružení sladovníků a pivovarníků sladovnický cech. První skutečná sladovnická statuta, která již nemají charakter cechovních artiklů, byla potvrzena městskou radou Jihlavy v říjnu 1579.

Kvalita a vývoz

Díky jeho kvalitě se jihlavskému pivu otevřelo množství vzdálených trhů. Prostřednictvím dodávek jihlavského piva na vídeňský dvůr, Ladislavu Pohrobkovi, císaři Fridrichu III., arcivévodovi Karlu Štýrskému a dalším čelním představitelům své doby se jihlavské pivo rozšířilo v řadě cizích zemí. Počátkem 17. století se během jediného zimního období uvařilo v Jihlavě pro vývoz devět set várek piva. Cílovou stanicí vyváženého piva bylo převážně Rakousko, v tuzemsku se pak jihlavské pivo těšilo zvláštní oblibě především v Brně.

Nový jihlavský pivovar

Roku 1735 si cech vymohl na císaři Karlu VI. výsadu stáčet pivo nejen ve městě, ale rovněž v katastru městských poddanských vsí. V roce 1748 Marie Terezie stanovila ve městě Jihlava konečný počet právovárečných domů na 123. Všech těchto 123 majitelů várečného práva jednoznačně vtělilo v roce 1859 svoje právo várečné do nového pivovaru, dnešního Pivovaru Jihlava. Nový jihlavský pivovar byl slavnostně otevřen 4. dubna 1861. Pivovar sám však jako rok svého vzniku označuje rok 1860, kdy začal fungovat jako významný hospodářský subjekt.

Střídání majitelů

Od svého založení byl převážně v rukou německých majitelů. Po druhé světové válce byl znárodněn. Privatizován opět v roce 1995, kdy pivovar přešel do rukou Karla Schwarze (Brauerei Zwettl). Ten do pivovaru investoval nemalé prostředky, především do rekonstrukcí budov a pivovarských technologií. Okolnosti však zapříčinily, že pivovar po dvou letech opouští a akcie převádí na tehdejší management. V roce 2001 získala většinový podíl belgická společnost Brouwerij Martens – Bocholt, která pivovar orientovala spíše na vývoz levného piva především do Belgie, Anglie, Německa a Rakouska.

Identita

V roce 2008 koupila neprosperující jihlavský pivovar ryze česká pivovarnická společnost K Brewery Group (nyní Pivovary Lobkowicz Group). Pod taktovkou nových majitelů se v létě 2008 pivovar vrátil k výrobě piva podle původních receptur. Pivo tak má opět typickou plnou chuť, sytou barvu a výraznou hořkost. Jedenáctistupňový Ježek se postupně vrátil na pozici, kterou zaujímal před lety – je to poctivě vařené pivo za dobrou cenu. Tuto změnu pozitivně hodnotili jak samotní spotřebitelé, což dokládá prodej piva Ježek, který se od té doby více než zdvojnásobil, tak i odborní hodnotitelé, když např. Sdružení přátel piva udělilo na konci roku 2011 pivu Ježek 11 % ocenění titul Jedenáctka roku, který obhájil i následující rok.

Od roku 2015 je pivovar součástí skupiny Pivovary Lobkowicz Group a. s., kterou majoritně ovládá čínská investiční společnost CITIC Group.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.